• CONSIDERATII GENERALE PRIVIND OPERATIILE DE DEMINARE UMANITARE

  This is box title
  Procedeele de deminare umanitară sunt neconvenţionale şi se aplică în funcţie de particularităţile terenului şi tipul minelor. Deminarea umanitara se realizeaza prin: – sprijinul topogeodezic; – verificarea la minare; – eliminarea minelor; – verificarea terenului deminat
 • CONSIDERATII GENERALE PRIVIND OPERATIILE DE DEMINARE UMANITARE

  This is box title
  Scopul deminării umanitare îl reprezintă asanarea totală a terenului şi redarea acestuia circuitului economic şi social conform standardului ONU (procent de curăţire de 99,6 % pe o adâncime de 200 mm). Deminarea umanitară reprezintă totalitatea misiunilor şi activităţilor de verificare la minare, eliminare a minelor/mecanismelor explozive, asanarea totală a terenului şi redarea acesteia circuitului economic- social şi prin protecţia populaţiei civile . Deminarea umanitară nu este limitată în timp.
 • CONSIDERATII GENERALE PRIVIND OPERATIILE DE DEMINARE UMANITARE

  This is box title
  Sprijinul topogeodezic are ca scop: asigurarea cu produse şi informaţii topografice actuale şi precise; analiza terenului; asigurarea cu aparatură topogeodezică; determinarea cu exactitate pe planuri sau harti topografice a zonelor minate si apoi a celor deminate, necesare evidentei celor care demineaza, autoritatilor locale sau armatei.
 • CONSIDERATII GENERALE PRIVIND OPERATIILE DE DEMINARE UMANITARE

  This is box title
  Verificarea la minare are ca scop procurarea datelor şi informaţiile despre zonele minate în vederea luării deciziei de planificare si executare în condiţii de siguranta a deminarii. Verificarea la minare presupune: stabilirea suprafetei de teren ce trebuie verificata; determinarea limitelor suprafetei minate, a procedeelor de minare si tipurilor de mine folosite; marcarea suprafetelor minate evaluarea/procesarea informatiilor rezultate si planificarea/organizarea deminarii
 • CONSIDERATII GENERALE PRIVIND OPERATIILE DE DEMINARE UMANITARE

  This is box title
  Eliminarea minelor se realizeaza prin : Dezamorsare – reprezintă acţiunea de îndepărtare a dispozitivului de amorsare a minei (percutor, capsă, focos) Neutralizare– este acţiunea de a pune în imposibilitatea de a se manifesta, a face inofensiva mina. Distrugere– semnifică acea acţiune în urma căreia rezultă nimicirea sau scoaterea din functiune a minelor.
 • CERINTE

  This is box title
  Recunoasterea traseului zonei de deminare si a zonelor laterale ce trebuiesc deminate; Asigurarea documentelor care au stat la baza planificarii, organizarii si executarii minarii (daca mai exista) si a hartilor care cuprind zona de deminare la scara 1:5000, 1:25000, 1:50000; Punerea la dispozitie a legislatiei dumneavostra privind activitatile firmelor straine pe teritoriul acesteia si in special a activitatilor de deminare, transport si manipulare explozivi/mijloace de aprindere; Evaluarea datelor si informatiilor acumulate ; Planificarea si organizarea activitatilor financiare, logistice si de deminare pe perioade de timp si pe etape de desfasurare, in conformitate cu contractele incheiate si legislatia dumneavoastra;
 • CERINTE

  This is box title
  Informarea populatiei si desfasurarea activitatii de relatii publice; Realizarea legaturii si cooperarii cu armata, politia si autoritatile locale; Realizarea logisticii in vederea: – asigurarii transportului, cazarii si hranirii angajatilor; – depozitarii echipamentelor si explozivilor; – asigurarii medicale si evacuarii medicale in caz de urgenta; – desfasurarii activitatii de deminare; Desfasurarea activitatii de deminare in conditii de siguranta pentru angajatii firmei, populatia civila si proprietatile din zona; Respectarea procedurilor ONU privind deminarea umanitara; Predarea zonelor deminate si a documentelor justificative autoritatilor.